Religieuze activiteiten

De Grote Kerk heeft sinds de jaren negentig geen religieuze functie meer. Dit jaar werd er graag een uitzondering gemaakt voor twee bijzondere religieuze bijeenkomsten.

Processie en hoogmis Sint Laurentius Parochie

6 mei

In de periode vóór het Alkmaars Ontzet in 1573, vond ieder jaar op de eerste zondag van mei een processie met het reliek van het Bloedwonder plaats. Deze processie startte bij de processiepoort aan de oostkant van de Grote Kerk. Pas in 2009 was er, na een eeuwenlange pauze, weer een processie: toen was het reliek tijdelijk terug op de plek waar het wonderlijke Mirakel van Alkmaar zich afspeelde. De Sint Laurentius Parochie was dit jaar voor het eerst weer te gast in een bomvolle Grote Kerk waar zij het reliek de kerk ronddroegen.

Alkmaarse Raad van Kerken: Oecumenische viering

27 mei

De Oecumenische Viering wordt jaarlijks georganiseerd door de kerken die aangesloten zijn bij de Alkmaarse Raad van Kerken. Deze viering is ook de afsluiting van de Week van de Oecumene die op Eerste Pinksterdag start. Dit jaar vond de Oecumenische Viering plaats in de Grote Kerk. Alle aangesloten kerken verzamelden daar om een gezamenlijke dienst te volgen.